Tegevusvaldkonnad

Ehituse peatöövõtt ja projektijuhtimine / projekteerimine

Ehituse peatöövõtt ja projektijuhtimine

Pakume professionaalset teenust, kasutades nii lõpphinnaga peatöövõtu kui ka avatud kaartidega projektijuhtimise meetodeid. Projektijuhtimise korral koordineerime ehitustegevust kokkulepitud juhtimistasu alusel, tagades sellega tõhusa ja läbipaistva protsessi.

Insenertehnilised ehitised ja rajatised

Omame meeskonnas pikaajalisi kogemusi erinevate insenertehniliste ehitiste ja rajatiste ehitamisel ning tänu suurele partnerite võrgustikule pakume väga erineva suuruse ja keerukusega tööde projekteerimis- ja ehitustöid. Põhilised taristuehituse valdkonnad on järgmised:

Põllumajandusehitus / põllumajandusehituse valdkonnas

Põllumajandusehitus

Omame põllumajandusehituse valdkonnas spetsiifilisi teadmisi ja kogemusi, millega saame olla abiks alates ehitise kavandamisest. Olgu see siis laut või tall, söödaküün, hoidla või mõne muu otstarbega ehitis. Rajame uusi ja renoveerime vanu. Meil on hea koostöö kõikide suuremate tehnoloogiatarnijatega ja omame kogemusi asjaajamises PRIA-ga alates taotlusest kuni ehitise valmimiseni. Meile meeldib maal ehitada!

Projekteerimine / Projekteerimise projektijuhtimine /

Projekteerimine

Panustame objekti valmimisse hea meelega juba projekteerimisfaasis - nii saame pakkuda optimaalseid ja aega kokku hoidvaid lahendusi. Soovitame hoida projekteerimise ja ehituse ühe partneri juures, sest siis on vastutus mõlema protsessi eest koondatud ühte kohta ja seda kuni hoone tervikliku valmimiseni.

Kvaliteedijuhtimine

Pakume kvaliteetset ehitusteenust. Lähtume oma tegevuses läbimõeldud protsessikirjeldustest ja loodud dokumentatsioonist. Nii saame tagada teie ehitisele kvaliteetse lõpptulemuse.

Keskkond

Väärtustame keskkonnasäästu põhimõtteid ja rakendame keskkonda säästvat ehitusviisi.

Tööohutus

Peame oluliseks turvalist töökeskkonda. Selleks panustame objekti tööohuustnõuete täitmissse.

Hoogla Ehitus OÜ

Rekvisiidid

Kasulikud lingid

Jälgi meid sotsiaalmeedias